Η αναζήτηση του πλησιέστερου καταστήματος γίνεται αυτόματα από την θέση τοποθεσίας σας. Από την παρακάτω λίστα επιλέξτε το πλησιέστερο κατάστημα και στον χάρτη θα σας εμφανιστούν πληροφορίες & οδηγίες κατεύθυνσης. Για οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση εισάγετε διεύθυνση και ακτίνα κάτω από τον χάρτη.

Δείτε τα αποτελέσματα στον χάρτη  και στην λίστα πάνω από αυτόν, αλλιώς επιλέξτε επαναφορά για υπολογισμό του πλησιέστερου καταστήματος αυτόματα από την τοποθεσία σας